Pogrebalna agencija Rajski Dom | Погребална агенција Рајски дом
 
 
 
 
iconfinder_Contat_Us_2-24_Hours_Call_4211834
 
 
+38971349257
+38978349256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Венци

 
 
 
 
 
Во склоп на погребалната служба/ погребалното претпријатие РАЈСКИ ДОМ е и цвеќарата, комплетно опремена со цел да ги задоволи желбите на ожалостените. Цвеќарата содржи голем избор цветни аранжмани од природно и вештачко цвеќе и венеци со димензии и аранжмани по личен избор/желба, како и испишана трака за последен поздрав.