Постапка во случај на смрт

Кога доаѓа до смртен случај во куќа или стан, пријава за смртта се врши преку телефонски повик кон дежурната лекарска служба, а од пријавителот се бараат следните податоци:

  1. Име и презиме на почин атиот
  2. Возраст на починатиот
  3. Адреса на местото на смртта
  4. Часот/ времето на смртта
  5. Име и презиме на оној кој ја пријавува смртта
  6. Број телефон за контакт

Брзата помош (докторот) пристигнува после неколку часа од пријавувањето!
Брзата помош (докторот) е потребно да го осигура пристапот до починатиот за да може да се прегледа телото, да се подготви лексрската документација доколку починатиот бил боледувал од нешто, како и сите матични податоци на истиот.

Ако смртта се случила како резултат во необични околности, оставете го телото и просторот и местото онака како што сте ги затекнале, поради евентуални правни и полициски евиденции/ увид.

Откако брзата помош (докторот) ќе издаде ,,Потврда за смрт’’, може починатиот да се пренесе во капела. Контактирајте не на ...... или ..... поради договор и превземање на починатиот, како и останатата организација за последното испраќање(резервација за термин на погребот)

СМРТНИ СЛУЧАИ НА УЛИЦА, СТАН КОЈ НЕ Е ВО ВАША СОПСТВЕНОСТ ИЛИ СЛУЧАЈ ВО ОБИД ЗА ОБИВАЊЕ НА СТАН

Кога се случува смрт од ваков вид, пристигнува брза помош која ја констатира смртта, а полицијата издава потврда дека телото може да се пренесе во институтот за Судска медицина и инстутот за Криминалистика поради обдукција. Откако ќе се изврши обдукција, телото се пренесува во капела и тогаш може да се закаже погреб.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОГРЕБ И КРЕМАЦИЈА

Овластеното Погребално претпријатие има право да одреди термин за погреб во договор со Управата на гробиштата, доколку погребот се одржи на едно од градските гробишта. Освен тоа е потребно да се избере погребална опрема, да се одреди текот на самата церемонија и ангажирање на свештено лице, цвеќе, умреница, запис во дневниот ред.

ИМАШ ПРАШАЊЕ? КОНТАКТИРАЈ НЕ!

Адреса

2nd Macedonian Brigade 8/1 Skopje MK Skopje MK, 1000

Телефонски број

+38971349257

+38978349256

Се праќа...
Неуспешно праќање. Ве молиме обидете се повторно.
Вашата порака е испратена! Ви благодариме!